Welkom

Welkom bij De Watervogels

Watersportvereniging “De Watervogels”, opgericht in 1944, beschikt over een haven aan de Oosterlijke Drecht in Oud loosdrecht.

Een belangrijk aspect in de vereniging is de zelfwerkzaamheid van de leden. Mede door deze zelfwerkzaamheden van de leden-watersporters, beschikt de vereniging over een boten- en mastenkraan, hydraulische botenwagen en alle benodigdheden om de haven en het botenbezit van de leden met de nodige zorg te omringen.

Over ons

This

De vereniging kent kandidaat leden, jeugdleden, aspirant leden, leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden, bestuursleden en begunstigers.
Na een kennismakingsgesprek en betaling van contributie en entreegelden wordt u ingeschreven als kandidaat lid van “De Watervogels”. Gedurende twaalf maanden is men aspirant lid, met alle rechten en plichten van gewone leden. Alleen van het stemrecht mag geen gebruik gemaakt worden.

Echtgenoot(ote) en kinderen tot 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van het gezinshoofd, zij hebben geen stemrecht.
Kinderen van 14 tot 18, die zelfstandig van de verenigingsfaciliteiten gebruik maken, dienen jeugdlid te worden (jeugdleden zijn leden).

Bij toetreding als gewoon lid kan men in aanmerking komen voor een ligplaats voor een boot met een maximale lengte van 13,5 meter en een gewicht van 15 ton. Invullen van het havenformulier is noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een (zomer)ligplaats, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Het clubhuis op het terrein van de verenigingshaven is het trefpunt van de leden voor diverse activiteiten en bijeenkomsten.

Tenslotte vermelden wij, dat onze vereniging staat of valt met de zelfwerkzaamheid van leden, bestaande uit werkzaamheden aan terrein, haven, clubhuis en clubhuisdienst. Er bestaat voor deze werkzaamheden een verplicht rooster.

Our Services

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a placeholder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Gallery

Unleash your creativity with Inspiro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.